โครงการ : วิซีโอ ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง : ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

ข่าวสาร โปรโมชั่น

วิซีโอ ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ

จองวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีค่าส่วนกลาง 7 ปี   

โปรโมชั่น

   1. ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์

   2. ฟรี ค่าจดจำนอง

   3. ฟรี ส่วนกลาง 2 ปี

   4. ฟรี ค่ากองทุนหมู่บ้าน 

   5. ฟรี เครื่องปรับอากาศ*

   6. ฟรี ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท*

   7. ฟรี ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา/ไฟฟ้า

 

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 พฤษภาคม 2562

2. โปรโมชั่นที่ได้รับจะเป็นไปตามผังที่บริษัทฯกำหนด

3. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ