โครงการ : วิซีโอ ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง : ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

ข่าวสาร โปรโมชั่น

วิซีโอ ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ

จองวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ   

โปรโมชั่น

   1. ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์

   2. ฟรี ค่าจดจำนอง

   3. ฟรี ส่วนกลาง 5 ปี

   4. รับเพิ่ม Samsung Galaxy S10+ (เมื่อจองและทำสัญญาตามกำหนด)

 

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 มีนาคม 2562

2. โปรโมชั่นที่ได้รับจะเป็นไปตามผังที่บริษัทฯกำหนด

3. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ