โครงการ : วิซีโอ รามคำแหง

ที่ตั้ง : รามคำแหง

ข่าวสาร โปรโมชั่น

วิซีโอ รามคำแหง


จองวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ   

โปรโมชั่น

   1. ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์

   2. ฟรี ค่าจดจำนอง

   3. ฟรี ส่วนกลาง 5 ปี

   4. ฟรี กองทุนหมู่บ้าน 

   5. ฟรี ชุดทองคำ 12 นักษัตร* (น้ำหนัก 12 บาท)

 

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

2. โปรโมชั่นที่ได้รับจะเป็นไปตามผังที่บริษัทฯกำหนด

3. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ