โครงการ : วิซีโอ รามคำแหง

ที่ตั้ง : รามคำแหง

ข่าวสาร โปรโมชั่น

วิซีโอ รามคำแหงวิซีโอ รามคำแหง
จองวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ   

โปรโมชั่น

   1. ฟรี ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท*

   2. ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ 

 

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-28 ธันวาคม 2561

2. *โปรโมชั่นที่ได้รับจะเป็นไปตามผังที่บริษัทฯกำหนด

3. รายละเอียดโปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ