โครงการ : วิซีโอ รามคำแหง

ที่ตั้ง : รามคำแหง

ข่าวสาร โปรโมชั่น

วิซีโอ รามคำแหง

 

เปิดจองโซนถนนเมน รับสิทธิพิเศษวันจอง

 
ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์
ฟรี ค่าจดจำนอง
ฟรี ค่าส่วนกลาง 2 ปี
ฟรี เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง*
 
ราคาเริ่ม 6.99 - 10 ล้าน* 
 
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามผังที่บริษัทฯกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการฯ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 - 31 สิงหาคม 2562