โครงการ : โฮมเพลส สแควร์-วัน

ที่ตั้ง : ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์

เปลี่ยนความฝันสู่ความสำเร็จ

เริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท

ทางเลือกใหม่ ของที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์  Multiply Concept กับ 8 รูปแบบการใช้ชีวิต ที่หลากหลาย สู่เส้นทางสู่ควงามสำเร็จ
พร้อม Great Bussiness Opoortunity  รูปแบบที่อยู่อาศัย ที่ลงตัว มาพร้อมโอกาสในการลงทุน แวดล้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัย กว่า 1,000 ครัวเรือน