โครงการ : HP/prive

ที่ตั้ง : กรุงเทพ

แบบในโครงการ

 • Simply A

  พื้นที่ใช้สอย 178 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Simply B

  พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Simply F

  พื้นที่ใช้สอย 205 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • GEN-X

  พื้นที่ใช้สอย 203 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • GEO

  พื้นที่ใช้สอย 208 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • OLI

  พื้นที่ใช้สอย 223 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental A

  พื้นที่ใช้สอย 236 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental B

  พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental C

  พื้นที่ใช้สอย 171 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental D

  พื้นที่ใช้สอย 171 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental F

  พื้นที่ใช้สอย 195 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Oriental G

  พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Innovation A

  พื้นที่ใช้สอย 167ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Innovation B

  พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more
 • Innovation C

  พื้นที่ใช้สอย 175 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

  Read more