• A

    HP System

    โฮมเพลสมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านคุณภาพ ด้วยระบบ HP System การใช้แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้งานโครงสร้างที่แข็งแรง ผิวเรียบเนียน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้งานที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว
  • B

    ขั้นตอนการประกอบบ้าน

  • C

    ความแข็งแรง